Arma Fans Team Poland
02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Wersja do druku

+- Arma Fans Team Poland (https://forum.armafans.pl)
+-- Dział: Rozgrywki (https://forum.armafans.pl/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Dział: Planowane operacje (https://forum.armafans.pl/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Wątek: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP (/showthread.php?tid=539)

Strony: 1 2


02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Tirpitz - 24.01.2019

Lista obecnych:
1.

Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Kicker - 25.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2.Woj
Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Warrior - 27.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3Warrior


Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Pillow - 27.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow

Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Krusher - 28.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow
5. Krusher

Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Sly - 28.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow
5. Krusher
6. Sly

Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Kemi - 29.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow
5. Krusher
6. Sly
7. Kemi

Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Tirpitz - 31.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow
5. Krusher
6. Sly
7. Kemi
8. Tirpitz

Rezerwa:
1.


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Equer - 31.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow
5. Krusher
6. Sly
7. Kemi
8. Tirpitz

Rezerwa:
1. Equer


RE: 02.02.2019 - Misja Wewnętrzna AFTP - Golas - 31.01.2019

Lista obecnych:
1. Kicker
2. Woj
3. Warrior
4. Pillow
5. Krusher
6. Sly
7. Kemi
8. Tirpitz

Rezerwa:
1. Equer
2. Golas (50/50)