************* UWAGA!!! *************

UWAGA ZMIANA REGULAMINU! - (*Kliknij mnie)
Ważne przypomnienie - (*Kliknij mnie)
Sobotnie misje (dla MM'ów) - (*Kliknij mnie)

***********************************PLANOWANE OPERACJE:
24.03.2018 - Misja wewnętrzna - (*Kliknij mnie)

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności forum.armafans.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. REGULAMIN ARMA FANS TEAM POLAND

  Niniejszy regulamin został wprowadzony zarządzeniem sztabu A.F.T.P.

  Regulamin Arma Fans Team Poland ma na celu utrzymanie i uściślenie dotychczasowych zasad i regulaminów obowiązujących w A.F.T.P.
  Każdy członek Arma Fans Team Poland zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  ✔ Grupa nosi nazwę Arma Fans Team Poland, w dalszej części regulaminu zwana grupą.
  ✔ Grupa to społeczność skupiona wokół symulatora pola walki Arma 3, autorstwa czeskiego studia Bohemia Interactive.
  ✔ Stronąinternetowągrupyjestwww.armafans.pl
  ✔ Grupaopieraswojądziałalnośćnapracyspołecznejjejczłonków.
  ✔ Grupa jest związana na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz postanowień sztabu.

  CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA:
  ✔ Celem grupy jest rozgrywanie misji typu Coop, oddając możliwie wiernie obraz współczesnego pola walki.
  ✔ Prowadzenieszkoleńitreningów.
  ✔ WspółpracęzinnymiGrupami\Klanami.

  WŁADZE GRUPY:
  ✔ WładzamigrupyjestsztabA.F.T.P.
  ✔ Sztabskładasięzzałożycieligrupyidwóchczłonkówpełnoprawnychwybranychprzez
  założycieli grupy.
  ✔ Kadencjasztabuniejestograniczonaczasowo.
  ✔ Sztabpodejmujędecyzjędotyczącecodziennejdziałalnościgrupy.
  ✔ Sztab jest zobowiązany zapewnić członkom grupy serwer gry, serwer Team Speak, stronę i forum oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie sobotniej rozgrywki.

  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI: Rodzaje członków Arma Fans Team Poland:
  ✔ Sztabowiec – założyciele i liderzy grupy.
  ✔ V.I.P. - obecni lub byli członkowie którzy wnieśli istotny wkład w działalność grupy.
  ✔ st. Operator – pełnoprawny członek grupy. Osoby uprawnione do prowadzenia szkoleń.
  ✔ Operator – pełnoprawny członek grupy. Osoby które podczas misji, potwierdziły zdobytą wiedzę na szkoleniu podstawowym.
  ✔ ml. Operator – osoby które pozytywnie ukończyły szkolenie podstawowe.
  ✔ Rekrut – za rekruta uznaję się osobę której podanie o przyjęcie do grupy zostało zaakceptowane.

  Prawa i obowiązki:

  Członek pełnoprawny ma obowiązek:
  ✔ Aktywnieuczestniczyćwdziałalnościgrupy.
  ✔ Przestrzegania niniejszego regulaminu i postanowień sztabu.
  ✔ Pomagaćrekrutomwkażdymaspekciedziałalnościgrupy.
  ✔ Godniereprezentowaćgrupę.

  Członek pełnoprawny ma prawo:
  ✔ Do składania wniosków dotyczących działalności grupy.
  ✔ Do udziału w głosowaniu jeśli takie będzie zorganizowane.
  ✔ Do tematów wewnętrznych na forum.
  ✔ Do każdej rozgrywki w której uczestniczy grupa.

  ml. Operator ma obowiązek:
  ✔ Aktywnieuczestniczyćwdziałalnośćgrupy.
  ✔ Przestrzegania niniejszego regulaminu i postanowień sztabu.
  ✔ Godniereprezentowaćgrupę

  ml. Operator ma prawo:
  ✔ Do tematów wewnętrznych na forum.
  ✔ Do każdej rozgrywki w której uczestniczy grupa.

  Rekrut ma obowiązek:
  ✔ Ukończyć szkolenie podstawowe.
  ✔ Przestrzegania niniejszego regulaminu i postanowień sztabu.

  Utrata członkostwa następuje na skutek:
  ✔ Pisemnejrezygnacjizłożonejnaforum.
  ✔ Na skutek wykluczenia przez sztab z powodu nieprzestrzegania regulaminu lub postanowień sztabu.
  ✔ Notorycznejnieobecnościwrozgrywkachitreningachgrupowych.
  ✔ Zachowaniawpływającegonaszkodęinegatywnywizerunekgrupy.

  REKRUTACJA

  Wymagania:
  ✔ Dojrzałość emocjonalna – w każdym tego słowa znaczeniu.
  ✔ OryginalnagraArma3.
  ✔ Dostęp do internetu + sprawny mikrofon.
  ✔ Czas na sobotnie rozgrywki ( misję nie trwają krócej jak 3 godz. ).
  Procedura przyjęcia:
  ✔ Osoba wyrażająca chęci do dołączenia w szeregi grupy składa podanie na forum w dziele rekrutacja według zamieszczonego tam wzoru.
  ✔ W okresie 4 dni od złożenia podania zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna z członkiem sztabu A.F.T.P.

  REGULAMIN ARMA FANS TEAM POLAND

  FINANSE:
  ✔ Wszystkie opłaty związane z działalnością grupy ponosi sztab A.F.T.P.
  ✔ Wgrupienieobowiązujążadneskładki,opłatyitp. OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK:

  Zapisy:
  ✔ Uważasię,żewszyscyczłonkowiegrupyuczestnicząwsobotnichmisjachiniewymagasię od nich zapisywania. Jeżeli osoba nie może uczestniczyć w misji, zobowiązana jest do piątku godz. 20:00 odpisać się z listy na forum w dziale planowane operacje.
  ✔ Nieodpisaniesięzlisty,jestpotwierdzeniemuczestnictwawrozgrywce.
  ✔ Osobyktórebiorąudziałwmisjimająobowiązekstawieniasięwterminiejejrozegrania.

  Przed misją:
  ✔ Osoba wyrażająca chęć do udziału w rozgrywce organizowanej przez grupę ma obowiązek przygotować się technicznie.
  ✔ Sprawdź czy jest z Tobą kontakt głosowy ( Task Force Radio, Team Speak 3 ).
  ✔ Sprawdźczypoprawniezainstalowałeśwymaganemodyfikacjenadanąmisję.

  W trakcie rozgrywki:
  ✔ Obowiązujęścisłezachowaniehierarchiidowodzenia.
  ✔ Jeżeli nie jesteś pewny czy masz czas na to żeby grać do końca misji – nie zapisuj się !
  ✔ Wychodzeniezserweraprzedzakończeniemmisjijestzabronione.
  ✔ Należy stosować się do procedur komunikacji radiowej.
  ✔ Niezależnie od tego jak jest zrobiona misja, to gracze tworzą jej klimat – wczuj się w rolę !

  ODZNAKI I ODZNACZENIA:
  Rodzaje odznak: Wszystkie odznaki występują w formie podpisu na forum.
  Odznaka członkostwa – otrzymanie jest równoznaczne z otrzymaniem członkostwa w grupie. Odznaka funkcji – nadawane automatycznie po objęciu odpowiedniej funkcji.
  Odznaka specjalności – nadawane po zdobyciu określonej specjalności.
  Odznaczenia – przyznawane w charakterze wyróżnienia np. za zasługi dla grupy itp. #
 2. REGULAMIN FORUM

  1. Słowo wstępu,
  Poniższy regulamin jest oparty na zasadach netykiety i dobrego wychowania - powinieneś instynktownie wyczuwać, co jest dozwolone, a co nie. Ponad tymi suchymi regułami stoi zdrowy rozsądek, dlatego też nieznajomość regulaminu bądź słowa "nie widziałem punktu, który tego zabrania" nie stanowi żadnego wytłumaczenia.

  2. Postanowienia ogólne,
  a) Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta przez użytkownika,
  b) Zabronione jest obrażanie innych użytkowników, używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i odwoływanie się do podziałów rasowych, religijnych etc.,
  c) Zabronione jest zamieszczanie na forum treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawanie do nich odnośników,
  d) Moderator ma prawo zmienić login użytkownika, usunąć jego avatar, zdjęcie osobiste/lub podpis, jeśli są one niezgodne z regulaminem,
  e)W każdej sytuacji nie uwzględnionej w regulaminie decydujący głos należy do Administratora.


  3. Zakładanie tematu, pisanie postów
  a) Nowy temat można założyć dopiero po upewnieniu się , że nikt wcześniej nie stworzył podobnego,
  b) Zabronione jest umieszczanie tematu w niewłaściwym dziale bądź tworzenie tego samego wątku w kilku podforach jednocześnie,
  c) Zabronione jest pisanie postów niewiele wnoszących do tematu, składających się z jednego lub kilku słów, samych emotikon etc.,
  d) Zabronione jest pisanie postów niezwiązanych z tematem (tworzenie off-topiców),
  e) Zabronione jest pisane postów w całości wielkimi literami, kolorem, zmienioną czcionką itp. Tego typu opcje można stosować jedynie w celu wyróżnienia części swojej wypowiedzi,
  f) Zabronione jest dublowanie postów (pisanie nowego posta bezpośrednio pod swoją ostatnią wypowiedzią ). Jeśli chcesz coś dodać - użyj opcji "edytuj",
  g) Tematy na forum to nie miejsce dla prywatnych dyskusji. Do kontaktu z konkretnym użytkownikiem służą prywatne wiadomości,
  h) Staraj się przestrzegać zasad ortografii oraz interpunkcji,
  i) Kolor czerwony jest zarezerwowany wyłącznie dla Administratora i Moderatorów - nie należy go używa w treści postów. #